Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO


Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

Strojno spajkanje THT elementov (WAVE SOLDERING)
Prednost valnega spajkanja je hitrost kot tudi kvaliteta. Če se pri samem razvoju upošteva določene smernice valnega spajkanja se lahko kasneje pri samem spajkanju izvede ta korak bistveno hitreje kot sicer. Valno spajkanje je samo ena veja spajkanja THT
(klasičnih komponent). Obstaja tudi selektivno spajkanje o katerem si lahko preberete več na naši strani v rubriki Selektivno spajkanje. Pred pričetkom spajkanja je potrebno pripraviti vse komponente (zvijanje, krajšanje žičnih nogic,..), zamašiti vse izvrtine katere morajo ostati neprispajkane. Vsi izdelki, ki so izdelani v našem podjetju ustrezajo RoHS direktivi. 

 

Nudimo vam kompletno nabavo materiala, izdelavo tiskanega vezja in sestavljanje tiskanih vezij!

Za vsa dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte.

 • Nudimo vam:

  • Priprava radialnih trakanih THT komponent
  • Priprava aksialnih trakanih THT komponent
  • Priprava razsutih THT komponent
  • Krivljenje klasičnih THT komponent glede na raster (pokončnih ali ležečih)
  • Sestavljanje klasičnih THT elementov    
  • Valno spajkanje THT elementov
  • Testiranje končnih izdelkov
  • Itd.